Om hagekoloniene

 

Hvem er kolonihagene for?Hengekoye
Alle som er myndige, har fast bosted i Oslo, og som kan dokumentere dette med bostedsbevis fra Oslo folkeregister, kan sette seg på venteliste.
Vil du sette deg på venteliste for kolonihage er det viktig at du vet at det er over 10–20 års ventetid. Har du barn under 13 år kan du bli prioritert i enkelte hager, men du må regne med mange, mange år på venteliste.
Kolonihagene er ikke kun et feriested. Parsellene leier vi av Oslo kommune, og de ble etablert for de av byens borgere som ikke hadde tilgang til egen hage. Siden det er kommunen som eier jorda, stilles det egne krav til vedlikehold av fellesområder, parseller og hytter som man ikke finner i andre hyttegrender.
Vi er åpne parker for byens befolkning, og områdene skal holde høy standard. Kolonihagene er derfor for dem som vil delta i et fellesskap og har tid til å bidra også utenfor sin egen port. Og her mener vi bidrag i vid forstand; både med hammer og spade, men også med organisasjonskunnskap, regnskapsføring, og sosiale aktiviteter. Alt dette er nødvendig for at hagen skal gå rundt.
Det er også viktig at du leser gjennom alle sidene her for å sette deg inn i hva det innebærer å ha kolonihage i Oslo.
Gå til Min side for å sette deg på liste. Les mer på oslokolonihager.no